Translations of this page?:

Хиджра

Хиджра - (تقويم هجری; Turkish: Hicri takvim; български: Хиджра)

Това е ислямският лунен календар, който все още се използва в повечето арабски страни. Изненадващо wпотребата и приложението му Османската империя не е напълно понятно за редица османисти. Не бива да се забравя, че в резултат на танзиматските реформи1) той е заменен от напълно слънчевия Rumi / Mali календар. Тоест, след 1840 г. това е единственият официален календар в Османската държава. Премахнат е на 11 декември 1925 г.

Вторият сериозен проблем, който затруднява опитни изследователи, е изписването на месеците на латиница или кирилица. Трудно е да бъдат открити две публикации, където месеците по Hijra са изписани по един и същ начин.

:!: Има фундаментална разлика в четенето (съответно транскрибирането) на османски и на арабски текст, което важи също и за месеците.:!: Например свещеният месец рамазан (както е и в съвременния турски) не трябва да бъде изписван като Рамадан (както е на арабски), въпреки че в българския език и 2-те форми са допустими.

Когато месеците се изписват на латиница една проверка в Yazım Kılıvuzu (турския правописен речник) е повече от препоръчителна.

Месеците по Хиджра и правилното им изписване:

Османски Турски Арабско четене
محرم мухарем
صفر сафер
ربيع الاول ребиюлевел
ребиюлахър
جمادى الاول джемазиюлевел
джемазиюлахър
رجب реджеб
شعبان шабан
رمضان рамазан рамадан
شوال шевал
ذو القعده зилкаде
ذو الحجه зилхидже

Връзки

Tarih Çevirme Kılavuzu - лесно за употреба, но :!:превръща датите само към Грегориански календар (нов стил):!:

1) някои автори определят 1677 г. като начало на употребата му, но само във финансовата документация:?:достоверен източник:?:
 
bg/terms/hijri_calendar.txt · Последна промяна: 14.03.2008 13:42 от s_shivarov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki