Translations of this page?:

Трансоксиана

Трансоксиана или Трансоксания - (Арабски: ما وراء النهر (Ma Wara' un-Nahr); Турски: Maveraünnehir; Руски: Трансоксиана / Трансоксания / Мавераннахр; Английски: Transoxiana / Transoxania; Фарси: فرارود (Farārud))

Историческа област между реките Аму Даря и Сър Даря, по настоящем по-голямата част е в Узбекистан. Терминът Трансоксиана е от времето на Александър Македонски и не е в употреба. След арабското нашествие същата област е назована Мавераннахр (букв. Това, което е отвъд реката).

Тук е ситуирана и Хорезмийската империя, унищожена от монголите 13 век.

External links

 
bg/toponyms/transoxiana.txt · Последна промяна: 12.12.2007 12:36 от s_shivarov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki