Translations of this page?:

Избор на език на статиите

Подобно на Ottomanist.info и това Wiki предлага съдържание на няколко езика. В горния десен ъгъл на страницата, под Translations of this page:, са показани подържаните в настоящия момент езици. За превключване между различните езикови версии е достатъчно да изберете съответната кутийка. По този начин ще получите достъп не само до версия на статията на избрания от вас език, но и езикът на целия интерфейс (бутоните търсене, последни промени и др.) ще бъде сменен.

:!: Имайте предвид, че съвсем малка част от статиите имат версии на всички посочени езици. Липсващите преводи са означени със сива кутийка (например тази страница все още няма версия на френски).

:!: Различните езикови версии на една статия рядко са напълно единтични и разликите в съдържанието могат да бъдат съществени. По тази причина не бива да пренебрегвате различните езикови версии, които, стига да владеете съответния език, могат да ви дадат допълнителна или по-подробна информация.

В случай, че имате желание да помогнете с превода на статиите ще бъдем повече от радостни да ви поканим да се присъедините към екипа от сътрудници на този сайт. За целта трябва да се регистрирате. Не се притеснявайте дори и ако вашият език все още не се поддържа.

 
bg/wiki/translation.txt · Последна промяна: 26.09.2007 08:11 от s_shivarov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki